„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”


wpisany przez redaktor | czwartek, 22 lutego 2018 15:14 |


 
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach:
  • NABÓR NR 1/2018/IRiK – w ramach Przedsięwzięcia 1.3.1. Rozwój obiektów infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej;
  • NABÓR NR 2/2018/P – w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej;
  • NABÓR NR 3/2018/R – w ramach Przedsięwzięcia 2.2.1. Rozwijanie działalności gospodarczej;
  • NABÓR NR 4/2018/IT – w ramach Przedsięwzięcia 3.1.1. Rozwój infrastruktury turystycznej;
  • NABÓR NR 5/2018/Z – w ramach Przedsięwzięcia 3.2.1. Zachowanie lokalnego dziedzictwa – konserwacja i restauracja zabytków.
 
Termin naborów: 28.02. – 15.03.2018 r.
 
 
Ogłoszenia oraz szczegóły dotyczące poszczególnych naborów wniosków dostępne są na stronie LGD www.grupaluzycka.pl.