Burmistrz Miasta Gubina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018


wpisany przez reginamk | poniedziałek, 08 stycznia 2018 13:53 |


Konkurs dotyczy nastęujących zadań ze sfery pożytku publicznego:

1) upowszechnianie wiedzy z zakresu ratownictwa wodnego

2) upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki ręcznej

3) upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie pływania i strzelctwa sportowego

Szczegóły dotyczące poszczególnych zadań oraz warunków skłądania ofert i ich oceny dostępne sa pod poniższym linkiem:

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Termin składania ofert upływa 29 stycznia 2018r.

Z wzorami aktualnych dokumentów wymaganych w postępowaniu konkursowym można zapoznać się pod poniższym linkiem:

WZORY DOKUMENTÓW