Szkolenia i dyżury ZUS


wpisany przez redaktor | poniedziałek, 08 stycznia 2018 12:50 |


SZKOLENIA
 
  • 15 stycznia, zapraszamy na szkolenie pt. „Zasady ustalania wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe". Szkolenie kierowane jest do płatników składek, biur rachunkowych oraz wszystkich zainteresowanych. Uczestnicy spotkania uzyskają informacje nt.: zasad sporządzania dokumentu IWA (np. który płatnik ma obowiązek złożyć taki dokument, jakie dane podajemy w tej informacji) oraz w jaki sposób płatnik składek lub ZUS wyznacza stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe na rok składkowy.
  • 16 stycznia odbędzie się szkolenie "e-Składka - nowy wymiar rozliczeń". Uczestnicy spotkania dowiedzą się m.in. jakie są nowe zasady opłacania składek, jak wygląda nowy rachunek składkowy oraz jak zmieniły się zasady rozliczeń wpłat,
  • 19 stycznia, szkolenie „Zwolnienia lekarskie od 01.07.2018 r. (e-ZLA dla płatników)". Na spotkaniu będzie można dowiedzieć się m.in. jakie korzyści wynikają z wprowadzenia e-ZLA, jak założyć profil na PUE ZUS, w jaki sposób udzielić pełnomocnictwa na profilu PUE ZUS, w jaki sposób pobrać dokumenty e-ZLA z PUE.
 
Zapisy pod numerem telefonu (68) 32 94 215 lub na SOK przyjmuje Pani Monika Chrześcijańska. Uczestnicy szkoleń otrzymają zaświadczenie o ich ukończeniu jeśli zgłoszą taką chęć przy zapisywaniu.
 
 
DYŻURY TELEFONICZNE
  • 16 stycznia, godz. 12:00 – 14:00, „Zabezpieczenie należności Zakładu na majątku ruchomym i nieruchomościach dłużników”. Informacje ogólne dla dłużników zakładu związane z dokonywaniem zastawu i wpisu na hipotekę, ich konsekwencjami oraz możliwością uzyskania zaświadczenia niezbędnego do wykreślenia hipoteki, bądź zastawu. Osoba prowadząca: Dorota Dąbrowska. Numer telefonu: (68) 38 38 746 wew. 25.
  • 17 stycznia, godz. 10:00 – 11:00, „Zasady ustalania składki na ubezpieczenie wypadkowe i zasady składania dokumentu ZUS IWA”. Osoba prowadząca: Edyta Nowak. Numer telefonu: (68) 38 38 746 wew. 20.
  • 18 stycznia, godz. 12:00 – 14:00, „Pomoc w spłacie nienależnie i bezpodstawnie pobranych świadczeń”, podczas dyżuru zainteresowani uzyskają informacje na temat zadłużenia z tytułu nienależnie pobranego świadczenia, możliwości skorzystania z ulgi w spłacie należności, jak i na temat konsekwencji związanych z uchylaniem się od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (naliczanie odsetek za opóźnienie, koszty upomnienia, wszczęcie postępowania egzekucyjnego, generowanie dodatkowych kosztów). Osoba prowadząca: Agnieszka Kubicka. Numer telefonu: (68) 38 38 746 wew. 25.