X Posiedzenie Komisji Euromiasta Guben-Gubin


wpisany przez redaktor | czwartek, 21 grudnia 2017 14:00 |


18 grudnia w Sali narad Urzędu Miejskiego w Gubinie odbyło się kolejne, już X. Polsko-Niemieckie Posiedzenie Komisji ds. Euromiasta Guben-Gubin. Tematem przewodnim posiedzenia była prezentacja planistycznych koncepcji miast Guben i Gubina oraz dyskusja o planowanym projekcie „Europark” w ramach programu INTERRREG VA. 
 
 
Posiedzenie Komisji Euromiasta odbyło się w ramach projektu „Dwa Ratusze – jedno Euromiasto” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia- Polska 2014-2020,którego celem jest  integracja oraz wzmocnienie dotychczasowej współpracy w wielu obszarach życia społecznego, m.in. na płaszczyźnie władz i urzędów miejskich Gubina i Guben, społeczeństwa i płaszczyźnie promocji i gospodarki. Projekt służy zacieśnieniu współpracy w kwestiach administracyjnych i prawnych, stworzeniu wspólnej oferty gospodarczej i informacyjnej Euromiasta oraz poprawie wymiany doświadczeń i informacji.
 
 
W ramach projektu zaplanowano szereg interesujących i pomocnych działań, o których można dowiedzieć się na bieżąco na stronie  http://www.gubin.pl/ oraz w lokalnych mediach.