Dwa Ratusze – jedno Euromiasto


wpisany przez bartekk | czwartek, 07 grudnia 2017 13:56 |


Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburg- Polska 2014-2020

Tytuł projektu: Dwa Ratusze – jedno Euromiasto
Partner Wiodący: Miasto Guben
Partner Projektu : Gmina Gubin o statusie miejskim
Kwota dofinansowania : 590 000,00 Euro

Celem projektu „Dwa Ratusze-jedno Euromiasto” jest integracja oraz wzmocnienie dotychczasowej współpracy w wielu obszarach życia społecznego, m.in. na płaszczyźnie władz i urzędów miejskich Gubina i Guben, społeczeństwa i płaszczyźnie promocji i gospodarki. Projekt służy zacieśnieniu współpracy w kwestiach administracyjnych i prawnych, stworzeniu wspólnej oferty gospodarczej i informacyjnej Euromiasta oraz poprawie wymiany doświadczeń i informacji. Wspólny rozwój gospodarczy, administracyjny i turystyczny ośrodka Gubin-Guben stanowi wkład w zabezpieczenie jakości życia mieszkańców, w lokalizację inwestycji oraz zabezpiecza miejsca pracy w regionie. Wspólna informacja o Gubinie i Guben umożliwia stworzenie spójnego wizerunku obu miast oraz regionu. Wszystkie te czynniki powinny pozytywnie wpłynąć na dotychczasową kooperację, a przez to na poprawę nastrojów instytucji zaangażowanych we współpracę transgraniczną. Projekt doprowadzi do stworzenia sieci współpracy partnerów społecznych, Poprzez interakcję gospodarki, administracji i społeczeństwa przezwyciężane będą bariery mentalne, językowe i socjokulturowe.