„Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim”


wpisany przez redaktor | poniedziałek, 04 grudnia 2017 14:54 |


Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z Zielonej Góry zaprasza na kolejne mobilne spotkania konsultacyjne dot. projektu „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim”. Spotkanie odbędzie się 8 grudnia 2017 roku w godz. 9.00-11.00, w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Gubinie (pokój 102), przy ul. Piastowskiej 24.
 
 
Krótka informacja o projekcie
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A jest Operatorem projektu „ Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim”, w ramach działania 6.5 Usługi rozwojowe dla MMŚP. Z dniem 6 września br. został uruchomiony nabór do w/w projektu. Odbiorcami wsparcia mogą być wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MMŚP) prowadzące działalność, tj. posiadające stałą strukturę w zakresie zaplecza personalnego i technicznego do prowadzenia działalności na obszarze województwa lubuskiego – subregionu zielonogórskiego, zainteresowane uzyskaniem środków na dofinansowanie kształcenia swoich pracowników. Celem projektu jest wzrost konkurencyjności lubuskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez usługi realizowane w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Usługi rozwojowe będą rozliczane za pomocą bonów rozwojowych. Jednostką odpowiadającą wartości 1 bonu rozwojowego jest 100,00 PLN.
 
 
Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej (np. usługi doradczej lub szkoleniowej rozumianej jako jedna zamknięta forma wsparcia) wynosi 50%, a maksymalnie 80% kosztów usługi rozwojowej, przy czym:
dla mikroprzedsiębiorstwa - poziom dofinansowania wynosi 75% kosztów usługi rozwojowej (w przypadku wystąpienia preferowanych usług lub typu przedsiębiorstwa – 80%),
dla małego przedsiębiorstwa - poziom dofinansowania wynosi 70% kosztów usługi rozwojowej (w przypadku wystąpienia preferowanych usług lub typu przedsiębiorstwa – 80%),
dla średniego przedsiębiorstwa - poziom dofinansowania wynosi 60% kosztów usługi rozwojowej (w przypadku wystąpienia preferowanych usług i lub typu przedsiębiorstwa – 70%).
 
 
Preferowane typy usług i przedsiębiorstw to:
przedsiębiorstwa działające w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego,
przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu,
usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji, w tym walidacji
 
 
Więcej informacji o projekcie oraz sposobie rozliczenia bonów znajduje się na stronie www.lubuskiebony.pl