Protokół z konsultacji społecznych


wpisany przez reginamk | wtorek, 28 listopada 2017 14:35 |


W spotkaniu licznie uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarzdowych działających na terenie miasta.
Uwagi zgłoszone w trakcie spotkania konsultacyjnego zostały zaakceptowane przez Radę Miejską w Gubinie i znalazły sie w treści uchwały nr XXXVII.229.2017 z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na rok 2018.


załączniki:
protokół z konsultacji programu 2017.doc