Dzień Pracownika Socjalnego


wpisany przez redaktor | wtorek, 21 listopada 2017 09:05 |


Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w imieniu władz samorządowych miasta Gubina oraz swoim własnym składam wszystkim Pracownikom Socjalnym wyrazy uznania za trud pracy oraz życzenia wszelkiej pomyślności, satysfakcji i poczucia spełnienia w tej niełatwej pracy, jaką jest niesienie pomocy najbardziej potrzebującym.
 
 
Służenie drugiemu człowiekowi to wypełnianie ważnej roli społecznej, która wymaga od zaangażowanych w nią osób odpowiedzialności, wytrwałości, wyrozumiałości, ale przede wszystkim niesamowitej wrażliwości i oddania. Państwa praca dla wielu osób stanowi niezbędne oparcie pozwalające przezwyciężyć niejeden trud ludzkiego życia.  Dlatego, w imieniu  wszystkich mieszkańców naszego miasta, dziękuję za Waszą pracę i zaangażowanie. 
 
 
W tym wyjątkowym dniu życzę wszystkim Pracownikom Socjalnym niewyczerpanych pokładów siły, cierpliwości i zrozumienia dla potrzebujących. Wyrażam  również nadzieję, że codzienna praca przyniesie Wam wiele satysfakcji i inspiracji do dalszego działania.  
 
 
Bartłomiej Bartczak
Burmistrz Miasta Gubina