Handel przy cmentarzu komunalnym


wpisany przez redaktor | poniedziałek, 23 października 2017 10:09 |


Przypominamy, że zgodnie z ogłoszeniem Burmistrza Miasta Gubina dotyczącym przetargu ustnego ograniczonego na najem gruntu, składającego się z 20 stanowisk handlowych, położonych w Gubinie przy ulicy Kujawskiej, z przeznaczeniem do prowadzenia okolicznościowej, targowiskowej sprzedaży kwiatów naturalnych i sztucznych, wieńców, zniczy oraz innych przedmiotów związanych z kultem zmarłych, w ustalonym okresie najmu od dnia 21.10.2017 r. do dnia 05.11.2017 r., poza terenem wyznaczonym w/w stanowiskami zabrania się prowadzenia handlu na działkach nr 62/6 i 156/16, z wyłączeniem osób posiadających stosowne umowy najmu.