Zasiłki celowe dla poszkodowanych przez orkan


wpisany przez redaktor | wtorek, 10 października 2017 08:18 |


W zawiązku z ostatnimi wydarzeniami o charakterze klęsk żywiołowych informujemy o możliwości ubiegania się o zasiłki celowe przez osoby poszkodowane, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych) i znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą samodzielnie zaspokoić podstawowych potrzeb bytowych. Wszelkich informacji w tej sprawie udziela  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie.