XXXIV sesja Rady Miejskiej w Gubinie


wpisany przez redaktor | poniedziałek, 02 października 2017 14:51 |


Proponowany porządek obrad:
 
 
I. Otwarcie sesji. 
 
 
II. Informacja o aktualnych działaniach podejmowanych przez Zachodnie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w zakresie zapewniania opieki zdrowotnej mieszkańcom powiatu krośnieńskiego. 
 
 
III. Informacja Burmistrza na temat działań podjętych od ostatniej sesji.
 
 
IV. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej na temat działalności Komisji w okresie między sesjami.
 
 
V. Interpelacje i wnioski radnych.
 
 
VI. Podjęcie uchwał w sprawie:                                                                                                             
  • Zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra na realizację zadania w zakresie prowadzenia Izby Wytrzeźwień w Raculi na rok 2017 - 226,
  • Przekształcenia Zespołu Szkół im. M. Kopernika w Gubinie w Szkołę Podstawową nr 1 im. M. Kopernika w Gubinie - 227
  • Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły Podstawowej nr 2 im. 73 Pułku Zmechanizowanego Ułanów Karpackich w Gubinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. 73 Pułku Zmechanizowanego Ułanów Karpackich w Gubinie - 228
  • Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Gubinie w  ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Gubinie - 229
  • Określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości – 230
  • Zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie nr XXIV.163.2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2017 rok - 231
  • Zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej Nr XXIV.164.2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2017 – 2031- 232
 
VII. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 
 
VIII Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji.
 
 
IX.  Sprawy różne.