Uwaga - ryzyko wystąpienia grypy ptaków (HPAI)


wpisany przez redaktor | piątek, 29 września 2017 12:25 |


 

Objawy kliniczne zachorowania u drobiu:

 • zwiększona śmiertelność,
 • znaszący spadek pobierania paszy i wody,
 • objawy nerwowe (drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł),
 • niezborność ruchów,
 • duszności,
 • sinica,
 • wybroczyny,
 • biegunki,
 • nagły spadek nieśności.
 
 
Środki ostrożności:
 • Wystrzymać się od wypuszczania ptaków na wybieg i pozstawić je w budynkach, w których są utrzymywane,
 • zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt,
 • nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany,
 • stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem,
 • stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.