Projekt "Aktywni twórczo"


wpisany przez redaktor | środa, 16 sierpnia 2017 09:45 |


Informujemy, że Gmina Gubin o statusie miejskim realizuje w partnerstwie z Miastem Guben i Stowarzyszeniem Wspierającym odbudowę Fary w Gubinie projekt pt. „Aktywni twórczo” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020, Fundusz Małych Projektów Euroregionu „Sprewa -Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa. 
 
 
Punkt kulminacyjny przedsięwzięcia odbędzie się dnia 7 września 2017 r. w Kościele Farnym i siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Gdańskiej. Celem projektu jest rozwijanie współpracy i zdobywanie nowych doświadczeń poprzez rozwijanie zainteresowań i uzdolnień twórczych.