„Poznajmy się nawzajem”


wpisany przez redaktor | środa, 05 lipica 2017 14:48 |


Burmistrz Miasta Gubina informuje, że w terminie 17-25 lipca 2017 r. odbędzie się pierwszy punkt kulminacyjny projektu realizowanego w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” pt. „Poznajmy się nawzajem”.
 
 
W ramach projektu zorganizowane zostaną dwa spotkania transgraniczne w formie 9-dniowych obozów, których celem jest integracja i pokonywanie barier językowych.
 
 
Beneficjent wiodący: Gmina Gubin o statusie miejskim
Partner projektowy: Miasto Guben