Oferty na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert


wpisany przez reginamk | czwartek, 22 czerwca 2017 12:47 |


 
Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U. z 2016r. poz.1718), Burmistrz Miasta Gubina podaje do publicznej wiadomości informację o  złożonych przez podmioty uprawnione ofertach na realizację następujących  zadań publicznych:
- "Udział drużyn U-11 (Orliki) w Międzynarodowym Młodzieżowym Turnieju Piłki Nożnej im. Kazimierza Górskiego - Dobiegniew Cup 2017" - organizator: Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Dójka MOS Gubin
- "dookoła świata" - organizator: 8 Środowiskowa Drużyna Harcerska Horyzont.
 
Każdy, w terminie 7 dni od dnia upublicznienia ofert, może zgłosić uwagi dotyczące niniejszych ofert.