Oferta na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert


wpisany przez reginamk | wtorek, 06 czerwca 2017 14:12 |


Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U. z 2016r. poz.1718), Burmistrz Miasta Gubina podaje do publicznej wiadomości informację o złożonej przez organizację pozarządową ofercie na realizacje zadania publicznego pn.III Obóz wędrowny "Karkonosze" 2017
 
Każdy, w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące niniejszej oferty:
 
Oferta na realizację zadania publicznego  z pominięciem otwartego konkursu ofert