Zawiadomienie o XXX sesji Rady Miejskiej w Gubinie


wpisany przez reginamk | piątek, 19 maja 2017 16:11 |


 
Proponowany porządek obrad:

I Otwarcie sesji.  

II Informacja Burmistrza na temat działań podjętych od ostatniej sesji.

 

III Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej  na temat działalności Komisji w okresie między sesjami.
 
IV Interpelacje i wnioski radnych.
 
V Podjęcie  uchwał  w sprawie:
 
1.      Zmiany nazwy ulicy Buczka– 190
 
2.      Zmiany nazwy ulicy Fornalskiej – 192
 
3.      Zmiany nazwy ulicy Armii Ludowej – 199
 
4.      Zmiany nazwy ulicy Findera– 200
 
5.      Zmiany nazwy ulicy Generała Świerczewskiego– 201
 
6.      Zmiany nazwy ulicy Krasickiego– 202
 
7.      Zmiany nazwy ulicy Nowotki– 203
 
8.      Zmiany nazwy ulicy Marszałka Żymierskiego– 204
 
9.      Zmiany nazwy ulicy Sawickiej – 205
 
10.  Zmiany nazwy ulicy  II Armii Wojska Polskiego – 206
 
11.  Zmiany nazwy ulicy w Gubinie – 207
 
12.  Zmiany nazwy ulicy Obrońców Pokoju– 208
 
13.  Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie nr XXIV.163.2016 z dnia  16 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej  Gminy Gubin o statusie miejskim   na 2017r. – 209
 
14.  Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Nr XXIV.164.2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2017-2018 – 210
           
VI Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 
VII Przyjęcie protokołu   z poprzedniej  sesji.
 
VIII Sprawy różne.