PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA


wpisany przez bartekk | środa, 17 maja 2017 10:02 |


Chowacz podobnik
 
Decyzję o sposobie i terminie zwalczania chowacza podobnika należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji
na plantacjach.Decyzję o sposobie i terminie zwalczania chowacza podobnika należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.
 
Data rozpoczęcia zabiegów: 2017-05-13
 
Zalecenia:
 
Chrząszcze przelatują na pola rzepaku wiosną w okresie tworzenia się pąków kwiatowych, gdy temperatura osiągnie około 13oC. Chowacz podobnik na roślinach rzepaku powoduje bezpośrednie szkody w postaci niszczenia zawiązków nasion w łuszczynie. Szkody pośrednie powodowane przez chowacza podobnika polegają
na ułatwieniu zaatakowania rzepaku przez pryszczarka kapustnika. Ponadto uszkodzone łuszczyny porażane są przez szarą pleśń i czerń krzyżowych.
Stwierdzenie na plantacji
• w fazie przed kwitnieniem średnio 1 chrząszcza na 1 roślinie
• w trakcie kwitnienia:
o w rejonie słabego występowania pryszczarka kapustnika: 1 chrząszcza na 1 roślinie
o w rejonie licznego występowania pryszczarka kapustnika: 1 chrząszcza na 2 roślinach
lub
• na przełomie kwietnia i maja
o 4 chrząszczy na 25 roślinach, lub
o odłowienie w ciągu kolejnych 6 dni w żółtym naczyniu 100 osobników
stanowi wskazanie do wykonania zabiegu zwalczającego przy użyciu środków ochrony roślin.
Zabieg taki wykonuje się w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
 
Ograniczyć występowanie szkodnika można także poprzez stosowanie:
• prawidłowej agrotechniki,
• izolacji przestrzennej od innych roślin krzyżowych i warzyw kapustnych,
• wysiew odmian późno zakwitających,
 
Czerń krzyżowych
 
Decyzję o sposobie i terminie zwalczania czerni krzyżowych na rzepaku ozimym należy podjąć
po przeprowadzeniu obserwacji na plantacji.
 
Data rozpoczęcia zabiegów: 2017-05-13
 
Zalecenia:
 
Objawy występują na różnych częściach roślin rzepaku (liście, ogonki liściowe, łodygi, łuszczyny)
we wszystkich stadiach ich rozwoju. Choroba największe szkody powoduje w warunkach dużej wilgotności powietrza, utrzymującej się przez dłuższy czas w okresie wykształcania łuszczyn
i dojrzewania rzepaku.
 
Zabiegi zwalczające przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się w przypadku przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości:
• jesienią, kiedy rośliny osiągną fazę 4-8 liści i stwierdzone zostaną na 20-30% liści plamy powodowane przez tę chorobę
• wiosną po ruszeniu wegetacji, gdy rzepak znajdzie się w fazie rozety i zostaną stwierdzone objawy porażenia na 20-30% liści
• w fazie tworzenia łuszczyn, gdy stwierdzone zostaną objawy na 10-15% liści
 
Ograniczyć występowanie choroby można także poprzez:
• stosowanie prawidłowej agrotechniki,
• zaprawianie nasion,
• izolację przestrzenną,
• optymalne nawożenie,
• uprawę odmian tolerancyjnych.
 
Pryszczarek kapustnik
 
Decyzję o sposobie i terminie zwalczania pryszczarka kapustnika na rzepaku ozimym należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.
 
Data rozpoczęcia zabiegów: 2017-05-13
 
Zalecenia:
 
Wylot owadów dorosłych (muchówek) następuje najczęściej w początkach kwitnienia rzepaku. Pryszczarek kapustnik ma znaczenie gospodarcze w powiązaniu z chowaczem podobnikiem, który ułatwia mu składanie jaj w łuszczynach. Łuszczyny rzepaku opanowane przez pryszczarka kapustnika przedwcześnie żółkną, nabrzmiewają, kurczą się i przedwcześnie pękają. Skutkiem tego jest osypywanie się nasion.
 
Zabiegi zwalczające wykonuje się w przypadku przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości to jest stwierdzenia:
• średnio 5 uszkodzonych łuszczyn na 1 roślinie
• 1 pryszczarka kapustnika na 1 roślinie - przy słabym wystąpieniu chowacza podobnika
• 1 pryszczarka kapustnika na 3-4 roślinach - przy silnym wystąpieniu chowacza podobnika
 
Zabiegi zwalczające przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
 
Ograniczyć występowanie szkodnika można także poprzez stosowanie :
• prawidłowej agrotechniki,
• izolacji przestrzennej od innych roślin krzyżowych i warzyw kapustnych,
• wysiew odmian późno zakwitających.
 
Zgnilizna twardzikowa
 
Decyzję o sposobie i terminie zwalczania zgnilizny twardzikowej na rzepaku ozimym należy podjąć
po przeprowadzeniu obserwacji na plantacji.
 
Data rozpoczęcia zabiegów: 2017-05-13
 
Zalecenia:
 
Pierwotnym źródłem infekcji są ograny przetrwalnikowe (sklerocja) znajdujące się w glebie, grzybnia
w resztkach pożniwnych i w nasionach.
 
Rozwojowi choroby sprzyja wysoka wilgotność powietrza, gleby i temperatura powyżej 10oC
oraz opadające płatki kwiatowe pozostające w rozgałęzieniach łodyg rzepaku lub u nasady liści
gdzie tworzy się właściwe środowisko dla rozwoju grzyba. Objawy porażenia pojawiają się w maju
lub w późniejszych okresach wegetacji.
Choroba atakuje nadziemne części roślin. Porażone liście, łodygi, łuszczyny brunatnieją, gniją
i zamierają. Na powierzchni brunatniejących części roślin niekiedy występuje współśrodkowe strefowanie. Porażenie łodyg zaczyna się często w kątach liści lub w różnych miejscach zranień.
 
Zabiegi zwalczające przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się zapobiegawczo
lub interwencyjnie odpowiednio dobierając fungicydy.
Progiem ekonomicznej szkodliwości jest stwierdzenie pierwszych oznak choroby (1% roślin porażonych) lub 1–5 apotecjów/1m2
 
Ograniczyć występowanie choroby można także poprzez:
• stosowanie prawidłowej agrotechniki, w tym głęboką orkę i zrównoważone nawożenie
• używanie do siewu zdrowych nasion
• zwalczanie szkodników i chwastów
• unikanie uszkodzeń
• stosowanie prawidłowego płodozmianu( 3-letnia przerwa w uprawie podatnych roślin).
• stosowanie rzadkiego siewu
• uprawę odmian tolerancyjnych.
 
Uwagi:
Zaleca się wykonywać zabiegi środkami ochrony roślin z uwzględnieniem stosowania w pierwszej kolejności metod biologicznych, agrotechnicznych i hodowlanych.
Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin:
1) Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.
2) Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
3) Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie.
4) Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 w/w ustawy.
5) Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.