Zmiana godzin przyjmowania petentów w Urzędzie Stanu Cywilnego!


wpisany przez redaktor | piątek, 12 maja 2017 11:23 |


Ma nocy Zarządzenia nr XII.2017 Burmistrza Miasta Gubina czas przyjmowania petentów przez Urząd Stanu Cywilnego w Gubinie zostanie ustalony na godziny od 7:30 do 14:00 (od poniedziałku do piątku)