„Wiedza + dotacja = SUKCES!”


wpisany przez redaktor | czwartek, 11 maja 2017 11:08 |


W projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne i bierne zawodowo w wieku 30+, będące mieszkańcami powiatów: krośnieńskiego lub strzelecko–drezdeneckiego.
 
 
Na co mogą liczyć uczestnicy projektu? 
  • Wsparcie merytoryczne:
  1. szkolenia z tematyki: ABC Przedsiębiorczości, Tworzenie Biznes Planu, Księgowość i Kadry, Reklama i Marketing,
  2. wsparcie doradczo–szkoleniowe po rozpoczęciu działalności gospodarczej.
  • Wsparcie finansowe w formie:
  1. bezzwrotnej dotacji w kwocie śr. 20.000 zł;
  2. wsparcia pomostowego finansowego w kwocie 1.100 zł/miesiąc, przez okres nawet do 12 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.
 
 
TERMIN NABORU FORMULARZY REKRUTACYJNYCH – szczegóły na stronie: www.region.zgora.pl
(zakładka: Projekty ARR S.A.)
 
 
GDZIE UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE?
 
  • Zielona Góra – ul. Chopina 14, tel. (68) 329 78 27, e-mail:  m.rosiak@region.zgora.pl;
  • Gorzów  Wlkp. – ul. Kazimierza Wielkiego 1, tel. (95) 739 03 16, e-mail: r.szwajkowska@region.zgora.pl,
  • Biuro Projektu -  ul. Sulechowska1, 65-022 Zielona Góra, tel. (68) 329 78 52, e-mail: d.bajus@region.zgora.pl