Nabór wniosków na usuwanie azbestu


wpisany przez redaktor | środa, 26 kwietnia 2017 15:28 |


Burmistrz Miasta Gubina ogłasza nabór wniosków na realizację usługi związanej z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Gubina.
 
 
Nabór wniosków odbywa się w terminie od dnia 25 kwietnia 2017 r. do 31 maja 2017 r.
 
 
Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia powinny złożyć kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w Urzędzie Miejskim w Gubinie w pokoju nr 107. Dodatkowe informacje - telefon 68 4558122.
 
 
Dofinansowaniem objęte będą koszty związane z: demontażem, transportem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie nie będzie obejmować kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.
 
 
O dofinansowanie ubiegać się mogą: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy, jednostki organizacyjne. Poniżej dołączony jest regulamin określający zasady realizowania usług związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest wraz z wnioskiem i załącznikami.


załączniki:
Zarządzenie Burmistrza.pdf Regulamin.pdf Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania.doc Wniosek o realizowanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest.doc Oświadczenie współwłaściciela.doc Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.doc