„Współpraca transgraniczna w Euromieście Gubin-Guben – wyznaczanie nowych kierunków”


wpisany przez redaktor | czwartek, 20 kwietnia 2017 13:03 |


Informujemy, że Gmina Gubin o statusie miejskim w partnerstwie z Miastem Guben i Stowarzyszeniem Wspierającym odbudowę Fary realizuje projekt pt. „Współpraca transgraniczna w Euromieście Gubin-Guben – wyznaczanie nowych kierunków” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020, Fundusz Małych Projektów Euroregionu „Sprewa -Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa. 
 
 
Drugi punkt kulminacyjny projektu odbędzie się 1 maja 2017 r. w godzinach od 13:00 do 17:00 na Wyspie Teatralnej w Gubinie. W tym dniu na stoiskach zaprezentują się stowarzyszenia i  kluby z Euromiasta Gubin-Guben, które uczestniczą w polsko-niemieckich przedsięwzięciach lub są zainteresowane nawiązaniem takiej współpracy. Dla najmłodszych uczestników dostępna będzie dmuchana zjeżdżalnia i plac zabaw oraz możliwość udziału w animacjach i konkursach.