Informacja dla hodowców ptactwa domowego


wpisany przez redaktor | wtorek, 18 kwietnia 2017 10:45 |


Po telefonicznych konsultacjach w Ministerstwie Rolnictwa uzyskano następującą interpretację zapisu w  § 1 ust. 2 pkt a: ograniczenie kontaktu drobiu utrzymywanego w ramach przydomowej hodowli z ptakami dzikimi polega na ich izolacji od miejsc naturalnego gromadzenia się dzikiego ptactwa czyli stawów, jezior, rzek i innych zbiorników wodnych, a także dużych otwartych przestrzeni stanowiących lęgowiska i żerowiska  dzikich ptaków. Na terenie ograniczonych  przydomowych posesji utrzymywany drób może poruszać się swobodnie.
 
 
Pozostałe zapisy nowego rozporządzenia nie powinny budzić wątpliwości. Utrzymano m.in. obowiązek karmienia, pojenia oraz przechowywania paszy w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami, stosowanie zasad higieny osobistej osób obsługujących drób , dezynfekcji sprzętu i narzędzi, dokonywania codziennych przeglądów stad drobiu oraz zgłaszania wszelkich objawów chorobowych mogących sugerować ptasią grypę.  Stosowanie mat dezynfekcyjnych utrzymano tylko w stosunku do obiektów fermowych.  
 
 
W razie jakichkolwiek wątpliwości w związku z nowym rozporządzeniem prosimy o kontakt telefoniczny z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Krośnie Odrzańskim pod nr telefonu:  068-383-51-73