Burmistrz Miasta Gubina ogłasza konsultacje społeczne


wpisany przez reginamk | czwartek, 06 kwietnia 2017 13:05 |


Czym są konsultacje społeczne? W skrócie to proces, w którym przedstawiciele władz przedstawiają mieszkańcom swoje plany dotyczące aktów prawnych, inwestycji lub innych przedsięwzięć, które będą miały wpływ na życie codzienne i pracę mieszkańców. Ponadto konsultacje społeczne to sposób uzyskiwania opinii, stanowisk i propozycji od osób, których w pewien sposób dotkną, bezpośrednio lub pośrednio, skutki proponowanych przez administrację działań.
 
Aktualnie ogłoszone  zarządzeniem Burmistrza Miasta Gubina konsultacje dotyczą zmiany nazwy 9 ulic na terenie miasta. Każdej z tych ulic zaproponowano trzy alternatywne nazwy.  W trakcie konsultacji mieszkańcy Gubina będzą mieli możliwość dokonania wyboru najwłaściwszych  z  zaproponowanych nazw. Ostateczną decyzję w sprawie nowych nazw ulic podejmie Rada Miejska, biorąc pod uwagę opinie mieszkańców wyrażone w trakcie konsultacji.
 
Konsultacje potrwają od 14 kwietnia 2017r. do 27 kwietnia 2017r.
 
Wypełnione ankiety można przekazywać do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Gubinie lub przesyłać w formie elektronicznej na ardes: um@gubin.pl


załączniki:
ankieta dla mieszkańców.doc