Nabór na II turnus do służby przygotowawczej w korpusie szeregowych


wpisany przez redaktor | środa, 05 kwietnia 2017 13:11 |


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zielonej Górze prowadzi nabór na II turnus do służby przygotowawczej w korpusie szeregowych. Szkolenie odbywać się będzie od dnia: 04.05.2017 r. do dnia 31.08.2017 r. Osoby zainteresowane odbyciem służby proszone są o zgłaszanie się do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Zielonej Górze w celu złożenia wniosku o przyjęcie do służby przygotowawczej.
 
 
Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:
 • niekarana za przestępstwo umyślne, 
 • posiadająca obywatelstwo polskie,
 • odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,
 • wiek co najmniej osiemnaście lat,
 • wykształcenie co najmniej gimnazjalne.
 
W czasie szkolenia kandydaci otrzymują:
 • bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie i umundurowanie,
 • wynagrodzenie w wysokości ok. 960 zł miesięcznie,
 • profesjonalne przeszkolenie przygotowujące do służby zawodowej,
 • bezpłatna opieka medyczna i stomatologiczna,
 • zwrot kosztów przejazdu do i z miejsca pełnienia służby,
 • możliwość zatrudnienia w charakterze żołnierza zawodowego.
 
KONTAKT
Wojskowa Komenda Uzupełnień
tel.: 261 648 324, 261 648 553
e-mail:wkuzielonagora.rekrutacja@ron.mil.pl