„Współpraca transgraniczna w Euromieście Gubin-Guben – wyznaczanie nowych kierunków”


wpisany przez redaktor | piątek, 17 marca 2017 15:18 |


Informujemy, że Gmina Gubin o statusie miejskim realizuje w partnerstwie z Miastem Guben i Stowarzyszeniem Wspierającym odbudowę Fary w Gubinie projekt pt. „Współpraca transgraniczna w Euromieście Gubin-Guben – wyznaczanie nowych kierunków” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020, Fundusz Małych Projektów Euroregionu „Sprewa -Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa. 
 
 
Punkt kulminacyjny przedsięwzięcia odbędzie się dnia 24 marca 2017 r. w Gubińskim Domu Kultury. 
 
 
Celem projektu jest intensyfikacja i wspieranie współpracy w realizacji polsko niemieckich przedsięwzięć między organizacjami z miasta Gubina i Guben.