Notice: Undefined variable: zw in /test/pomoc/modelPanel.php on line 240

Gubiński projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego


wpisany przez reginamk | piątek, 03 lutego 2017 09:48 |


Uchwała zakłada funkcjonowanie od 1 września 2017r. na terenie Gubina czterech ośmioletnich szkół podstawowych, wskazuje szkoły, w których funkcjonować będą klasy wygaszanych gimnazjów  oraz określa nowe obwody szkół podstawowych. Zgodnie z  ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, podjęta uchwała podlega zaopiniowaniu przez kuratora oświaty oraz zwiąki zawodowe. Po uzyskaniu tych opinii radni  Rady Miejskiej mają czas do końca marca 2017r. na podjęcie ostatecznej uchwały określającej nową sieć szkół.załączniki:
uchwała ws sieci szkół.pdf