Rekrutacja do miejskich przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych


wpisany przez reginamk | poniedziałek, 30 stycznia 2017 16:09 |


Harmonogram rekrutacji, ustalony został  zarządzeniem Burmistrza Miasta Gubina nr 32.2017 z dnia 25 stycznia 2017r. w sposób następujący:
 
 
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gubin o statusie miejskim
 
 
Lp.
 
Etap rekrutacji/rodzaj czynności
 
Terminy postępowania rekrutacyjnego
 
Terminy postępowania uzupełniającego
1.
Złożenie w wybranej placówce wniosków  o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydatów  warunków
i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 
 
od 1 lutego 2017r.
do 28 lutego 2017r.
 
od 5 czerwca 2017r.
do 14 czerwca 2017r.
2.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
 i niezakwalifikowanych
 
 
15 marca 2017r.
 
19 czerwca 2017r.
3.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
 
 
27 marca 2017r.
 
28 czerwca 2017r.
 
 
Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz z wzorami wniosków do pobrania dostępne są TUTAJ
 
Wszelkie  wyjaśnienia w tym zakresie można uzyskać bezpośrednio w każdym z miejskich przedszkoli publicznych, każdej szkole podstawowej oraz w Urzędzie Miejskim w Gubinie pod nr telefonu: 68 455 81 10