Uwaga - grypa ptaków!


wpisany przez redaktor | poniedziałek, 30 stycznia 2017 09:00 |


 

Ponadto apelujemy o takie zachowania jak:

 1. Zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki, za wyjątkiem ptaków utrzymywanych na stałe w pomieszczeniach mieszkalnych,
 2. Zamykanie drobiu w obiektach budowlanych w sposób uniemożliwiający kontakt z innym drobiem i ptakami dzikimi,
 3. Utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 4. Przechowywanie paszy oraz karmienie i pojenie drobiu w sposób zabezpieczający przed dostępem ptaków dzikich,
 5. Wyłożenie mat dezynfekcyjnych stale nasączonych środkiem dezynfekcyjnym w wejściach do kurników, stosowania odzieży i butów ochronnych używanych tylko do obsługi ptactwa oraz mycia rąk wodą z mydłem przed wejściem do budynków inwentarskich,
 6. Zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy dla zwierząt zachorowań drobiu, w szczególności wystąpienia objawów nerwowych i duszności oraz zwiększonej śmiertelności w stadzie,
 7. Niepojenie drobiu wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 8. Niewnoszenie na teren gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych,
 9. Niesprzedawanie drobiu i innych ptaków łownych.
 
Ponadto o wszelkich podejrzanych przypadkach należy informować:
 • Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krośnie Odrzańskim - 68 383 51 73,
 • Urząd Miejski w Gubinie - 68 455 81 00,
 • Straż Miejską w Gubinie - 68 544 81 11,
 • Policję