NABORY WNIOSKÓW


wpisany przez bartekk | wtorek, 10 stycznia 2017 12:35 |


Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach:

  • NABÓR NR 1/2017/IRiK – w ramach Przedsięwzięcia 1.3.1. Budowa lub przebudowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej;
  • NABÓR NR 2/2017/P – w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej;
  • NABÓR NR 3/2017/R – w ramach Przedsięwzięcia 2.2.1. Rozwijanie działalności gospodarczej;
  • NABÓR NR 4/2017/U – w ramach Przedsięwzięcia 2.2.2. Utrzymanie miejsc pracy;
  • NABÓR NR 5/2017/IT – w ramach Przedsięwzięcia 3.1.1. Budowa lub przebudowa infrastruktury turystycznej.
 
Termin naborów: 18.01. – 06.02.2017r.
 
Ogłoszenia oraz szczegóły dotyczące poszczególnych naborów wniosków dostępne są na stronie LGD www.grupaluzycka.pl.