Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży - 2017 r.


wpisany przez redaktor | wtorek, 10 stycznia 2017 11:42 |


Wniosek można złożyć:
  1. W formie papierowej za pomocą poczty tradycyjnej,
  2. W formie elektronicznej przesyłając na adres: pnwm@euroregion-snb.pl i dołączając skan podpisanej przez obu partnerów ostatniej strony wniosku,
  3. Za pośrednictwem elektronicznego systemu składania i rozliczania wniosków OASE na stronie www.pnwm.org. W tym przypadku należy po złożeniu wniosku wydrukować 1 i 2 stronę wniosku i po podpisaniu przez partnerów, przesłać skan na adres JC PNWM
 
Wszystkie kompletne wnioski zgodne z Wytycznymi PNWM z terminem realizacji w 2017 r. złożone do 10 maja 2017 r. mają zagwarantowane dofinansowanie. Dofinansowanie z PNWM może stanowić wkład własny do projektów o charakterze młodzieżowym składanych w ramach Funduszu Małych Projektów. Szczegóły dotyczące PNWM znajdą Państwo w Wademekum umieszczonym na naszej stronie internetowej www.euroregion-snb.pl z zakładce PNWM.
 
 
W razie pytań lub wątpliwości pozostaję do Państwa dyspozycji po adresem pnwm@euroregion-snb.pl lub tel. 068 455 80 53