Szkolenia dot. dokumentacji aplikacyjnej


wpisany przez bartekk | poniedziałek, 09 stycznia 2017 14:52 |


Szkolenia dla wnioskodawców w ramach:
  • 2.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej
  • 2.2.1. Rozwijanie działalności gospodarczej
  • 2.2.2. Utrzymanie miejsc pracy
12.01.2017r. (czwartek) – TRZEBIEL, godz. 9.00 
Sala Widowiskowa przy Urzędzie Gminy Trzebiel – ul. Żarska 41
 
13.01.2017r. (piątek) – GUBIN, godz. 9.00
Sala Narad w Urzędzie Gminy Gubin – ul. Obrońców Pokoju 20 (1 piętro)
 
16.01.2017r. (poniedziałek) – LUBSKO, godz. 9.00
Sala konferencyjna w Baszcie – ul. Kopernika19 (1 piętro)
Szkolenie dla wnioskodawców w ramach:
  • 1.3.1. Budowa lub przebudowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej
  • 3.1.1. Budowa lub przebudowa infrastruktury turystycznej
 
17.01.2017r. (wtorek) – LUBSKO, godz. 9.00
Sala konferencyjna w Baszcie – ul. Kopernika19 (1 piętro)
 
Przypominamy, że udział w szkoleniu jest punktowany w ramach lokalnych kryteriów  wyboru. Obowiązkiem Wnioskodawcy jest złożenie podpisu na liście obecności jako dowodu na skorzystanie ze wsparcia. Potwierdzenie udziału w szkoleniu będzie poświadczane podpisem pracownika biura LGD na liście obecności z danego szkolenia. Udział w szkoleniu będzie potwierdzany na zakończenie szkolenia – potwierdzenie uzyskają tylko te osoby, które wezmą udział w całym szkoleniu.