Ogłoszenie


wpisany przez redaktor | czwartek, 29 grudnia 2016 15:24 |


Szanowni Państwo, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krośnie Odrzańskim informuje, że od 28 grudnia 2016 r. obowiązuje rozporządzenie MRiRW z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016r. poz. 2091) wprowadzające pewne zakazy i nakazy w utrzymaniu drobiu.
 
 
Rozporządzenie nakazuje m.in. odosobnienie drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami oraz zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki.
 
 
Nie dostosowanie się do zaleceń wynikających z Rozporządzenia grozi kara grzywny.
 
 
 
Zgłoszenia do Powiatowego Lekarza Weterynarii można dokonać telefonicznie pod nr tel. 
tel. 068-383-51-73
lub pisemnie na adres:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
w Krośnie Odrzańskim 
ul. Fryderyka Chopina 1
66-600 Krosno Odrzańskie