Uwaga Mieszkańcy!


wpisany przez reginamk | poniedziałek, 12 grudnia 2016 12:19 |


Próba syren  15 grudnia 2016r.  będzie polegała na:
- ogłoszenie alarmu - modulowany dźwięk syren trwający 3 minuty
- odwołanie alarmu - ciągły dźwięk syren, trwający 3 minuty
Uruchomione zostaną syreny zlokalizowane w rejonach ulic: Piastowskiej, Lubelskiej, Kresowej, Żymierskiego i  Barlickiego.
Próba ma na celu sprawdzenia m.in. stanu technicznego miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania  oraz zapoznanie ludności z sygnałami obrony cywilnej