Konsultacje - zmiany w LSR oraz Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach LSR!


wpisany przez redaktor | piątek, 02 grudnia 2016 12:54 |


Zarząd Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” przedstawia zaktualizowaną Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020 wraz z Procedurą wyboru i oceny operacji w ramach LSR.
 
 
Prosimy o zgłaszanie uwag/opinii osobiście w biurze LGD lub drogą elektroniczną na adres: biuro@grupaluzycka.pl do dnia 5 grudnia 2016r. do godziny 12.00. Uwagi/opinie zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Wszystkie dokumenty dostępne na stronie: http://www.grupaluzycka.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=786:konsultacje-zmiany-w-lsr-oraz-procedurze-wyboru-i-oceny-operacji-w-ramach-lsr&catid=123&Itemid=101
 
 


załączniki:
Harmonogram2017.pdf