Konferencja "Usługi społeczne - programowanie i realizacja"


wpisany przez bartekk | piątek, 02 grudnia 2016 12:16 |


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze (ROPS) serdecznie zaprasza  na konferencję pt. Usługi społeczne – programowanie i realizacja, która odbędzie się w dniu 7 grudnia 2016 r. w Zielonej Górze, na Uniwersytecie Zielonogórskim, al. Wojska Polskiego 69, Aula C.
Tematem przewodnim spotkania będzie omówienie zasad partycypacyjnego diagnozowania, programowania i realizowania usług społecznych, w kontekście planowanego w 2017 r. konkursu EFS  z Poddziałania 7.5 – Usługi Społeczne.
Spotkanie adresowane jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, podmiotów ekonomii społecznej, uczelni, mediów, przedsiębiorców.
Zgłoszenia na spotkanie prosimy kierować  poprzez wypełnienie formularza elektronicznego na stronie http://es.lubuskie.pl/pl/Zglos-sie do 05.12.2016 r. do godz. 15:00. 
 
W razie pytań prosimy o kontakt z Dorotą Kołkowską, mail: d.kolkowska@rops.lubuskie.pl bądź  telefonicznie 68 3231926.