Lokalna Grupa Działania


wpisany przez bartekk | czwartek, 29 września 2016 14:29 |


Informacje na temat warunków i zasad udzielania pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014–2020 (załącznik nr 1)
 
Informacje na temat założeń Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 oraz działalności Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” (załącznik nr 2)
 


załączniki:
Info nt. warunków i zasad udzielania pomocy.pdf Info nt. założeń LSR i działań LGD.pdf