Misja gospodarcza do Mińska i Homla


wpisany przez bartekk | wtorek, 27 września 2016 13:42 |


Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 otwiera rekrutację uczestników misji gospodarczej do Mińska i Homla (Białoruś) w dniach 23-27 października 2016 r. 
 
Szanowni Państwo,
 
serdecznie zapraszamy firmy z województwa lubuskiego, zainteresowane rozwojem handlu zagranicznego z Białorusią i Euroazjatycką Unią Gospodarczą do udziału w misji gospodarczej do Mińska i Homla (Białoruś) w dniach 23-27 października 2016 r. Misji towarzyszy uczestnictwo w XX Jubileuszowym Polsko-Białoruskim Forum Gospodarczym „Dobrosąsiedztwo 2016” w Mińsku, organizowanym przez Polsko-Białoruską Izbę Handlowo-Przemysłową, w ramach którego odbędzie się giełda kooperacyjna pomiędzy uczestnikami z Polski i Białorusi.
 
Projekt programu misji:
1.    dzień: transport (przelot plus przejazdy) do Mińska do miejsca zakwaterowania koordynowany przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym. Wyjazd z Zielonej Góry, przejazd do Berlina lub Warszawy, przelot do Mińska.
2.    dzień: udział w Polsko-Białoruskim Forum Gospodarczym (w tym spotkania kooperacyjne b2b).
3.    dzień: transport do Homla - do miejsca zakwaterowania koordynowany przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym, spotkanie w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Homlu, spotkania kooperacyjne b2b w Homlu.
4.    dzień: spotkania kooperacyjne b2b w innym mieście Obwodu Homelskiego, wizyty studyjne w wybranych białoruskich przedsiębiorstwach, wizyty studyjne w Homelskim Parku Naukowo-Technologicznym lub na terenach inwestycyjnych Homelskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Homel-Raton”.
5.    dzień: spotkanie z przedstawicielem WPHI, transport powrotny (przejazd plus wylot) z Homla/Mińska do Zielonej Góry.
 
Rekrutacja ma charakter otwarty i kierowana jest do wszystkich przedsiębiorców z kategorii MŚP posiadających siedzibę w Województwie Lubuskim. Firmy zakwalifikowane do udziału w misji gospodarczej pokrywają 15% kosztów organizacji wyjazdu w przeliczeniu na jednego uczestnika, szacowany maksymalny koszt ok 1 000 zł.
 
Jednocześnie informujemy, że w przypadku nie wyłonienia wykonawcy technicznego (w ramach ogłoszonego przetargu) misja w tym terminie nie dojdzie do skutku.
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt poprzez e-mail COIE@lubuskie.pl lub telefonicznie 68 456 53 31, 68 456 54 87, 68 456 54 62.