Uwaga organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego!


wpisany przez reginamk | piątek, 16 września 2016 12:18 |


Zarządzeniem nr 209.2016 z dnia 15 września 2016r. Burmistrz Miasta Gubina ogłosił zamiar przeprowadzenia konsuktacji społecznych w/s programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.  

Konsultacje będą trwały od 26 września do 10 października 2106r.

W tym czasie projekt uchwały Rady Miejskiej w/s programu wspołpracy z ngo na rok 2017 zostanie podany do publicznej wiadomości i wszystkie podmioty działające w sferze pożytku publicznego będa miały możliwość zgłaszania swoich uwag co do zapisów programu.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji