Gubiñska Nagroda Kulturalna im. Corony Schröter


wpisany przez reginamk | czwartek, 05 maja 2016 14:11 |


Nagroda stanowi formę uznania i materialnej satysfakcji dla:
  1. twórców /odtwórców/  kultury, którzy w dziedzinie muzyki, poezji, plastyki, tańca, publicystyki, satyry lub innej dziedzinie kultury odnotowali szczególnie osiągnięcia a tym samym przyczynili się do promocji Gubina,
  2. animatorów kultury, którzy poprzez swoją działalność przyczynili się do promocji Gubina.
 
Wniosek o przyznanie nagrody wraz z uzasadnieniem mogą składać osoby fizyczne, instytucje i organizacje społeczne a także sami zainteresowani twórcy i animatorzy kultury.
 
 
 
 


załączniki:
uchwała Rady Miejskiej w sprawie Gubińskiej Nagrody Kulturalnej.pdf