Nabór wniosków na usuwanie azbestu


wpisany przez redaktor | poniedziałek, 25 kwietnia 2016 14:44 |


Burmistrz Miasta Gubina ogłasza nabór wniosków na realizację usługi związanej z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Gubina.
 
 
Nabór wniosków odbywa się w terminie od dnia 25 kwietnia 2016 r. do 31 maja 2016 r.

 
Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia powinny złożyć kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w Urzędzie Miejskim w Gubinie w pokoju nr 107. Dodatkowe informacje - telefon 68 4558122.
 

Dofinansowaniem objęte będą koszty związane z: demontażem, transportem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie nie będzie obejmować kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.


O dofinansowanie ubiegać się mogą: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy, jednostki organizacyjne. Poniżej dołączony jest regulamin określający zasady realizowania usług związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest wraz z wnioskiem i załącznikami.

 
Zarządzenie Burmistrza Miasta Gubina

 
Regulamin

 
Wniosek  o realizowanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest Załącznik nr 2 do zarządzenia


Załącznik nr 1 do wniosku - Informacja o wyrobach


Załącznik nr 2 do wniosku - ocena


Załącznik nr 3 do wniosku - Zgoda współwłaścicieli