4 edycja Targów Edukacji i Pracy


wpisany przez redaktor | piątek, 22 kwietnia 2016 11:05 |


Celem Targów Edukacji i Pracy jest przedstawienie  młodzieży ofert edukacyjnych, szkoleniowych oraz możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. Odbiorcami jest młodzież ucząca się i osoby poszukujące pracy z Gubina i okolic. Udział w przedsięwzięciu jest bezpłatny.
 
 
Targi mają na celu zapoznanie młodzieży i przyszłych studentów z ofertą edukacyjną wraz z możliwościami dalszego kształcenia i rozwoju. Oferta targowa kierowana jest do osób zainteresowanych kształceniem na różnych szczeblach nauczania oraz do osób chcących podjąć lub zmienić pracę. Jest to bardzo dobra okazja do bezpośredniego kontaktu z pracodawcą lub z osobą reprezentującą daną firmę.
 
 
Oferta Targów:
  • prezentacje instytucji oświatowych, szkoleniowych,
  • prezentacja pracodawców polskich i niemieckich,
  • prezentacja instytucji rynku pracy,
  • oferty pracy,
  • konsultacje prowadzone przez polskich i niemieckich doradców EURES,
  • prelekcje, wykłady, prezentacje/
 
 
Jest to już czwarta edycja! Z opinii ludności można stwierdzić, że jest to przedsięwzięcie potrzebne  w naszym regionie z uwagi na nieciekawą sytuację panującą na lokalnym rynku pracy.
 
 
Informacje w sprawie targów udziela:
Beata Bielawska - doradca zawodowy MCK OHP  w Gubinie
ul. Chrobrego 6
66-620 Gubin
tel. 68 3591 066
e-mail: mck.gubin@ohp.pl