Program "Rodzina 500 +"


wpisany przez redaktor | piątek, 04 marca 2016 12:16 |


W związku z licznymi pytaniami informujemy, że wnioski w ramach Programu „Rodzina 500 plus” będzie można składać od momentu startu Programu, czyli od 1 kwietnia 2016 r. Wnioski będą dostępne oraz przyjmowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej mieszczącym się w budynku przy ul. Gdańskiej 17.
 
 
Zgodnie z Programem „Rodzina 500 plus”, z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia. Świadczenie otrzyma rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę rodzina otrzyma wsparcie także na pierwsze dziecko. Dla rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. Świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy (do 1 lipca br.), rodzice dostaną wyrównanie wstecz – pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie. Prawo do świadczenia będzie ustalane na okres 1 roku – od 1 października do 30 września. Wnioski na kolejne okresy będzie można składać od 1 sierpnia danego roku. Pierwszy okres wypłacania świadczenia wychowawczego będzie jednak dłuższy, od kwietnia 2016 r. aż do 30 września 2017 roku.
 
 
Pracownicy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego odpowiedzą na pytanie dotyczące programu pod nr tel. 95 7115 500, który jest czynny w godzinach od 9:00 do 15:00. Pytania można też zadawać drogą mailową: 500plus@lubuskie.uw.gv.pl
 
 
Ponadto zachęcamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: