informacje dla mieszkańców

informacje dla turystów

informacje dla inwestorów

biuletyn informacji publicznej

filmy o gubinie

gospodarka odpadami komunalnymi

Wykaz instytucji, które udzielają pomocy w przypadku przemocy w rodzinie
Zgodnie z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020, przekazujemy linki do baz teleadresowych i wykazów instytucji, które udzielają pomocy rodzinom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie, na terenie województwa lubuskiego.

"Dobry Start"

Świadczenie "Dobry Start" w wysokości 300,00 zł, przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku ży (...)

Przerwa w dostawie wody.

PUM Sp. z o.o. w Gubinie informuje , że w dniu 13 lipca 2018 r., tj. piątek od godz. 8.30 do godz. 14.00 nastąpi przerwa w dostawie wody.

Warto zatrudnić studenta

Popularnym, szczególnie w wakacje, wśród przedsiębiorców rozwiązaniem jest zatrudnienie studentów na umowie zleceniu. To dlatego, że do ukoń (...)

Przerwa w dostawie wody do godziny 17:30

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. w Gubinie informuje, że w związku z przedłużającymi się pracami na sieci wodociągowej (włą (...)

więcej
nable to open RSS Feed http://pl.gazetalubuska.feedsportal.com/c/33555/fe.ed/www.gazetalubuska.pl/apps/pbcs.dll/section?Category=RSS&mime=xml, exiting

nable to open RSS Feed http://tygodnik.onet.pl/.feed, exiting