Do roku 2032 z obszaru kraju powinny zostać usunięte wszystkie wyroby zawierające azbest. W dokumencie Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032, przyjętym przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 lipca 2009 roku, zmienionej uchwałą nr 39/2010 z dnia 15 marca 2010 r. jako jedno z zadań samorządu terytorialnego zostało wymienione tworzenie programu usuwania azbestu. 
 
 
Azbest to nazwa handlowa uwodnionych krzemianów metali, o strukturze włóknistych minerałów, zawierającymi w swoim składzie magnez, sód, wapń lub żelazo. Azbest charakteryzuje duża odporność na rozciąganie, elastyczność, odporność na działanie kwasów, zasad i innych chemikaliów, wysoką temperaturę rozkładu i topnienia, złe przewodnictwo cieplne. Właściwości te spowodowały, że azbest był często stosowany jako cenny surowiec także w Polsce, głównie w budownictwie, ale także w energetyce, transporcie i przemyśle chemicznym. Azbest stosowany był do produkcji wyrobów azbestowo - cementowych, wyrobów włókienniczych oraz wyrobów hydroizolacyjnych takich jak lepiki, papy dachowe, płytki podłogowe. 
 
 
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Gubina na lata 2016-2032 jest efektem realizacji założeń programu krajowego. Miasto Gubin w 2015 roku zakończyło prace nad opracowaniem „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Gubin na lata 2016-2032". W ramach tego programu została przeprowadzona inwentaryzacja pod względem ilości i miejsc występowania azbestu, z których wynika, że na terenie miasta Gubina całość wyrobów azbestowych to pokrycia dachów z płyty cementowo – azbestowej. Zgodnie z danymi z inwentaryzacji azbestu stwierdza się, że na terenie miasta Gubina nadal występuje 161 854 kg (w tym od osób fizycznych – 157 773 kg, a od osób prawnych 4 081kg) odpadów zawierających azbest.
 
 
Inwentaryzacja wraz z opracowaniem programu było niezbędnym do spełnienia warunkiem do ubiegania się o środki pomocowe, które mogą być przekazane na ten cel z Wojewódzkiego, Funduszu Ochrony Środowiska oraz z funduszy strukturalnych. Realizacja programu będzie zależała od pozyskanych przez miasto Gubin właśnie środków zewnętrznych. W momencie uzyskania dofinansowania, zostanie podana do publicznej wiadomości informacja o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji na  usunięcie wyrobów zawierających azbest