Dodatkowe dyżury prawnika

Informujemy, że w pomieszczeniu Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Krośnie Odrzańskim będą pełnione dodatkowe dyżury prawnika ze Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM z Zielonej Góry. Porady prawne będą udzielane wszystkim chętnym, bez żadnych ograniczeń. Harmonogram dodatkowych dyżurów przedstawia się następująco:
 
- 8 marca  (środa) od godz. 9:00 do 11:00;
- 5 kwietnia (środa) od godz. 9:00 do 11:00;
- 10 maja (środa) od godz. 9:00 do 11:00;
- 7 czerwca (środa) od godz. 9:00 do 11:00;
- 5 lipca (środa) od godz. 9:00 do 11:00;
- 2 sierpnia (środa) od godz. 9:00 do 11:00;
- 6 września (środa) od godz. 9:00 do 11:00;
- 4 października (środa) od godz. 9:00 do 11:00;
- 8 listopada (środa) od godz. 9:00 do 11:00;
- 6 grudnia (środa) od godz. 9:00 do 11:00.
 
Ponadto zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej dotyczącej pomocy prawnej. Adres strony: www.edukacja-prawna.info.pl/powiat-krosnienski .