E-Składka – jeden przelew na własny rachunek w ZUS
Od 1 stycznia 2018 r. firmy, przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione będą opłacać wszystkie składki jednym zwykłym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego.
Konkurs na wykonanie ozdoby świątecznej z surowców wtórnych
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” serdecznie zaprasza do udziału w EKO konkursie z nagrodami w ramach projektu „Segregujesz – nie marnujesz”, który jest finansowany ze środków Stowarzyszenia Ekologicznego EKO – UNIA w ramach konkursu Małe granty dla zrównoważonego rozwoju.
Dzień Pracownika Socjalnego
Życzenia Burmistrza Miasta Gubina z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
XXXVI sesja Rady Miejskiej w Gubinie
24 listopada (w piątek), o godzinie 10:45 w sali narad Urzędu Miejskiego, odbędzie się XXXVI sesja Rady Miejskiej w Gubinie VII kadencji
Konsultacje społeczne - 23.11.2017
Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Gubinie w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
"Eurozawody przy stołach"
Burmistrz Miasta Gubina informuje, że w terminach: 12-13.06.2017 i 13.10.2017 odbyły się punkty kulminacyjne projektu realizowanego w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Spree-Neisse-Bober” z siedzibą w Guben pt. Eurozawody „przy stołach”.
NABÓR ZADAŃ DO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
W związku z trzecią aktualizacją Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Gubina informujemy o możliwości zgłaszania zadań do ww. Planu.
Usuwanie azbestu
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Gubina w roku 2017
Spotkanie informacyjne dla osób fizycznych na założenie działalności gospodarczej w Zielonej Górze
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, działający w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania wsparcia na założenie działalności gospodarczej, które odbędzie się 14 listopada 2017 r. w godzinach 10:00 – 13:00 w Zielonej Górze.
Konsultacje - zmiany w dokumentach wewnętrznych LGD!
W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 oraz Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach LSR, Zarząd Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka" informuje, że na stronie internetowej www.grupaluzycka.pl zostały zamieszczone projekty zmian do w/w dokumentów. Prosimy o zgłaszanie uwag / opinii.