Ogłoszenie
Szanowni Państwo, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krośnie Odrzańskim informuje, że od 28 grudnia 2016 r. obowiązuje rozporządzenie MRiRW z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016r. poz. 2091) wprowadzające pewne zakazy i nakazy w utrzymaniu drobiu.
Życzenia świąteczne
Życzenia dla wszystkich mieszkańców Gubina złożone przez burmistrza Bartłomieja Bartczaka i Przewodniczącego Rady Miejskiej Edwarda Patka
XXIV sesja Rady Miejskiej w Gubinie
XXIV Sesja Rady Miejskiej w Gubinie VII kadencji odbędzie się 16 grudnia (piątek) o godzinie 10:45 w sali narad Urzędu Miejskiego
Szkolenie dot. wypełniania biznesplanu
Szkolenie z biznesplanu dla przedsiębiorców z obszaru LGD.
Uwaga Mieszkańcy!
Zgodnie z kalendarzowym planem działania w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzowego Miasta Gubina na rok 2016 Burmistrz Miasta Gubina informuje, że w dniu 15 grudnia br. między godziną 12.00 a 12.30 odbędzie się na terenie miasta głośna próba syren alarmowych nadających sygnały akustyczne.
Projekt pt. „Idą święta - Wigilia w Euromieście Gubin-Guben"
Informujemy uprzejmie, że Gmina Gubin o statusie miejskim realizuje w partnerstwie z Miastem Guben i Stowarzyszeniem Wspierającym odbudowę Fary w Gubinie .
Szkolenie dotyczące zasad składania wniosków do Funduszu Małych Projektów
Szkolenie dotyczące zasad składania wniosków do Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Gubeńsko-Gubiński Jarmark Bożonarodzeniowy 2016
10 i 11 grudnia w Guben oraz 17 grudnia w Gubinie odbędą się Jarmarki Bożonarodzeniowe. Serdecznie zapraszamy do udziału!
Konsultacje - zmiany w LSR oraz Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach LSR!
Zarząd Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” przedstawia zaktualizowaną Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020 wraz z Procedurą wyboru i oceny operacji w ramach LSR.
Konferencja "Usługi społeczne - programowanie i realizacja"
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze (ROPS) serdecznie zaprasza na konferencję pt. Usługi społeczne – programowanie i realizacja, która odbędzie się w dniu 7 grudnia 2016 r. w Zielonej Górze, na Uniwersytecie Zielonogórskim, al. Wojska Polskiego 69, Aula C.