Oferta na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
Burmistrz Miasta Gubina podaje do publicznej wiadomości ofertę na realizację zadania publicznego pn.: "Na tropie Niepodległej"
Informacja o jakości wody
PUM Sp. z o.o. w Gubinie, na podstawie komunikatu Powiatowej Stacji Epidemiologiczno-Sanitarnej w Krośnie Odrzańskim z dnia 06 lipca 2018 r. informuje, że woda jest już przydatna do spożycia przez mieszkańców.
Przetarg na zbycie nieruchomości gruntowych
9 sierpnia, o godzinie 9:00, odbędzie się kolejny przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Gubin o statusie miejskim - tym razem przy ul. Kujawskiej.
Uwaga Mieszkańcy!
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. informuje, że w celu potwierdzenia dostarczania prawidłowej jakości wody, w poniedziałek - 2 lipca br., została pobrana do analizy próbka wody. Wynik badania laboratoryjnego PUM Sp. z o.o. otrzyma w piątek, 6 lipca br. i niezwłocznie przekaże do wiadomości mieszkańców.
PLANOWANE WYŁĄCZENIA PRĄDU
PLANOWANE WYŁĄCZENIA PRĄDU - Obszar Gubin
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie informuje
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie informuje
Uwaga mieszkańcy!
Woda z wodociągu publicznego w Gubinie przeznaczona do celów konsumpcyjnych (do picia, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw oraz owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli noworodków) powinna być używana po przegotowaniu!
Zawiadomienie o możliwych zakłóceniach w dostawie wody
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. w Gubinie informuje, że w związku z zaplanowaną realizacją prac na sieci wodociągowej od dnia 02 lipca do 04 lipca 2018 r., tj. poniedziałek, wtorek i środa od godz. 8.30 do godz. 17.00 może nastąpić możliwość wystąpienia przerw w dostawie wody.
„Zawody wędkarskie w Euromieście Gubin-Guben”
Burmistrz Miasta Gubina informuje, że 8 lipca 2018 roku odbędzie się punkt kulminacyjny projektu „Zawody wędkarskie w Euromieście Gubin-Guben” realizowanego w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”.
Głośna próba syren
W dniu 28 czerwca 2018r. w godzinach 12.00 do 12.30 odbędzie się głośna próba syren alarmowania.