Polsko-niemiecki projekt „Dni aktywności“
W okresie od 27.02.2018 r. do 15.11.2018 r. Urzędy Miejskie w Guben i Gubinie realizowały wspólnie projekt "Dni aktywności". Beneficjentem wiodącym projektu był Urząd Miejski w Guben.
Burmistrz Miasta Gubina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019
Zarządzeniem nr 380.2018 z dnia 27 listopada 2018r. Burmistrz Miasta Gubina ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację 12 zadań publicznych ze sfery pożytku publicznego w roku 2019
PLANOWANE WYŁĄCZENIA PRĄDU
Planowane niewyłączenie dostaw prądu na dzień 30 listopada 2018 r.
Kolejne przetargi w Urzędzie Miejskim
W styczniu przyszłego roku odbędą się kolejne przetargi na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Gubin o statusie miejskim
PLANOWANE WYŁĄCZENIA PRĄDU
Planowane wyłaczenia pradu na terenie miasta Gubin w dniu 29 listopada 2018 r.
Oferta na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
Burmistrz Miasta Gubina podaje do publicznej wiadomości ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Udział drużyny Orlików w XV Edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Piłki Nożnej Chłopców "futbol na Tak" w Głuchołazach
"Obiekty zabytkowe Euromiasta Gubin-Guben"
Burmistrz Miasta Gubina informuje, że 7 grudnia 2018 roku odbędzie się punkt kulminacyjny projektu „Obiekty zabytkowe Euromiasta Gubin-Guben” realizowanego w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”.
Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miejskiej
21 listopada 2018 r. o godzinie 13:00 w sali narad Urzędu Miejskiego odbędzie się pierwsza sesja Rady Miejskiej w Gubinie w kadencji 2018-2023. Radni oraz burmistrz złożą na niej ślubowanie
Zapraszamy na bezpłatny dyżur prawnika!
Informujemy, że w piątek 16.11.2018 r. w godzinach 8.00-12.00 w Polsko-Niemieckim Punkcie Kontaktowym przy ul. Chrobrego 6 w Gubinie odbędzie się bezpłatny dyżur dwujęzycznego prawnika.
Projekt „Tydzień seniora w Euromieście"
Projekt „Tydzień seniora w Euromieście": Polsko-niemiecka uroczystość otwarcia 25 brandenburskiego tygodnia seniorów w Guben